Vi får ledare och medarbetare att växa. Genom lång erfarenhet och beprövade verktyg hjälper vi företag i stora såväl som små uppdrag. Läs mer om hur vi arbetar.

 

Carl-Anton Genberg

Med fokus på individen

Carl-Anton har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap och försäljning i olika former och branscher och arbetade under flera år i Telia Sonera som försäljningschef. Kunder såsom IKEA, AB Volvo, Ericsson, Sony m.fl. Carl-Anton har en magisterexamen inom management och organisation samt är certifierad i flera instrument för ledarutvärdering och utveckling.

 

Kundcase

logo_Witre_grey

Witre kom till oss och hade en önskan om att effektivisera sitt ledarskap inom en av deras dotterbolag.

iuc_logo_grey
IUC arbetar i en ständig föränderlig miljö och har stora utmaningar i att hitta rätt kompetens. Vi kom in och stöttade i deras kompetensstrategi.
geodis_logo_grey
Geodis Wilson är ett internationellt företag där ledarskapsroller varierar stort mellan olika länder. Vi kom in och stöttade ledarna för att bättre kunna leda sina medarbetare.
ikea_logo_grey
IKEA är ett bolag som ständigt försöker hitta metoder för att förbättra för sina medarbetare. Vi kom in och stöttade i deras kompetensarbete.